ПРЕВОДИ

  • 985450_study_1писмен превод на документи и други книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език;
  • устен превод от български език на чужди езици и от чужди езици на български език;
  •  консекутивен превод;
  •  симултанен превод;
  •  езикова локализация