За нас

ЛЕКСА-М” ЕООД   извършва преводи от и на всички езици, съгласно сключен ДОГОВОР с Министерството на външните работи на Република България  под № 1963. 

Основна цел на „Лекса-М”е непрекъснато подобряване на дейността на фирмата и удовлетворяване изискванията на клиентите за качествени преводачески услуги. За целта е въведена Система за управление на качеството на преводаческите услуги  в съответствие с изискванията на европейския стандарт EN 15038:2006.

 

Certificate

 

 

.